Meistä

Kasvava mies on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka Tunnetaitoja kaikille ry:n aktiivimiehet perustivat syksyllä 2020. Konsepti brändättiin uudelleen nimellä Kasvava mies kesällä 2021. Olemme matalan kynnyksen toimija uudenlaisen miesten yhteistoiminnan asialla. Tuotamme kasvavien miesten yhteisössä kevyesti palveluita suoraan mieheltä miehelle. Meillä on yhteiskunnallinen missio parantaa miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia, tukea kasvua ja edistää miestyötä. Kasvava mies on poliittisesti ja ideologisesti sitoutumaton toimija.

On tapahtumassa kulttuurinmuutos. Miehet ovat yhä kiinnostuneempia itsetutkiskelusta, henkisestä kasvusta ja tunneasioista. Kuten naiset edellä, nyt myös miehet, haluavat kehittää itseään, ottaa hyvinvointinsa omiin käsiinsä ja löytää oman heimonsa. Lähtökohtana on aito halu kohentaa omaa elämäntilannetta ja kokonaisvaltainen pyrkimys kehittyä ja kasvaa. Miehen malli on murroksessa. Maskuliinisuutta määritellään uudelleen ja väljemmin. On alettu murtautua ulos sen tunkkaisista raameista. Samalla miehiin kohdistetaan uudenlaisia odotuksia. Mies ei välillä tiedä miten päin olisi ja miten sanansa asettelisi.

Kasvava mies on yhteisö kasvumielisille miehille. Se on toimintaympäristö, jolla päivitetään mieheyttä ja mieskulttuuria. Se on  miesten foorumi, jollaista ei ole ennen Suomessa nähty. Se mahdollistaa monenlaisia keskusteluja, toimintaa ja kehityspolkuja miehuuden maastoissa. Kasvava mies on läsnä eri verkkopalveluissa (Facebookissa ja Instagramissa). Kanavissa jaetaan sisältöjä, jotka ylläpitävät yhteisöä, uutta kulttuuria ja kasvuprosessia.

Olemme veljien verkosto. Haluamme luoda kulttuuria, jossa miehet voivat tukeutua toisiinsa ja tarjota apua vertaisina. Miesten piirit ovat keskeinen areena, jolla työskentelemme. Piirityöskentely on menetelmä, jossa miehet istuvat piirissä tehden yhdessä “kasvuduunia”. Piirityöskentely ja vastaavat miesten yhteisöt ovat Suomessa on vielä varsin uutta ja järjestäytymätöntä. Yhdysvalloissa on vastaavia piirejä ja veljeskuntia ollut jo 70-luvulta asti. Ilmiön noususta on selkeitä merkkejä länsimaissa viimeisen 5–10 vuoden aikana. Lue lisää miesten piireistä meidän UKK:sta.

Vertaistuki ja vertaisryhmät ovat ylipäänsä alihyödynnetty resurssi ja tukimuoto, jossa on valtava potentiaali. Piirityöskentelyssä on vielä stigmaa ja menneen painolastia. Me kuitenkin haluaisimme nähdä piireissä käymisen tulevaisuudessa rinnasteisena vaikkapa saliharrastukseen. Tehdään sitä duunia, yhdessä jätkien kesken. Pidetään itseämme kunnossa ja toisistamme huolta. Visiomme on että tulevaisuudessa jokaisella olisi oma miestenpiiri tai sitä vastaavat tukijoukot elämässään.

Kuvaava ote Bill Kauthin kirjasta A Circle Of Men: The Original Manual for Men’s Support Groups (1992):

“We’re not particularly brave, smart, cool, or lucky. We’re essentially ordinary men who took the risk of reaching out to one another. We asked each other for help and offered it in return. We didn’t pay anyone to be our expert healer. We just took turns. Fools and wise men all, stumbling along through the dark, being steadfast companions to one another in quest of masculine soul.” —Aaron R. Kipnis, Ph.D., Knights Without Armor