UKK

Miesten piiri ei ole poliittisesti, uskonnollisesti tai ideologisesti sitoutunutta toimintaa. Meille piirit ovat yhteisöllisyyden, henkisen kehittymisen ja inhimillisen kasvun paikkoja. Piirit pyrkivät miesten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen, mikä on arvokas tavoite sellaisenaan.

Monet miehet kokevat ettei heillä ole paikkaa tai tilaisuutta tulla kuulluksi omien asioidensa kanssa. Miesten piiri tarjoaa tilan, jossa miehet saavat jakaa omia tuntojaan, käydä keskustelua ja olla aidosti juuri sellaisia kuin ovat.

Mieskulttuuri ja miehuuden malli ovat murroksessa. Miehuus on ilmiönä muuttunut entistä monimuotoisemmaksi. Maskuliinisuus on saanut kritiikkiä julkisessa keskustelussa, mikä aiheuttaa väärinymmärryksiä ja ristiriitoja. Miesten piiri on paikka avata miehuuteen liittyviä solmuja ja pohtia, mitä miehuus on tai voisi omalla kohdalla olla.

Emme pakota avautumaan piireisssä. On aivan ok, jos haluat osallistua ja vain kuunnella. Jos ujostuttaa tai on introvertimpi olo, voit osallistua läsnäolollasi ja aktiivisella kuuntelulla.

Moni tulee piiriin kuvitellen olevansa yksin tilanteessaan. Monesti yllättyy siitä miten joku muu onkin kokenut vastaavaa. Kärsimys on universaalia. Kaikilla on monenlaista ongelmaa, jotka eivät vaan näy päällepäin. Ryhmissä on koko miesten kirjo. Et ole yksin!

Itsensä haastaminen ja kasvu eivät ole aina hauskaa tai miellyttävää. Elämä heittää toistuvasti eteemme ikäviä yllätyksiä. On aivan OK että ärsyttää joutua kasvokkain haasteiden kanssa harkitessaan miesten piiriin liittymistä. Sinulla on nyt oiva tilaisuus päättää menetkö kohti potentiaalista ratkaisua vai vältteletkö. Miesten piiri on kasvun työkalu, mikä hyödyttää monenlaisessa tilanteessa.

Piiri on turvallinen tila kohdata muita miehiä, ja sen keskustelut ovat luottamuksellisia. Piiriin voi tulla ilman ennakkotietoja. Jokainen pääsee piirissä vuorollaan ääneen ”jakamaan” omia tuntojaan, elämää ja kokemuksiaan. Kaikille suodaan keskeyttämätön puheenvuoro. Piirissä voidaan myös keskustella vapaasti aiheista, jotka liittyvät miehen elämään.

Piiri on vuorovaikutustilanteena erilainen kuin kavereiden hengailu. Tämä luo hiukan erilaisen asetelman tunteiden ja ajatusten jakamiseen. Piirin jäsenet ovat usein sinulle entuudestaan tuntemattomia, mikä tuo vapautta ja helppoutta jakamiseen. Piirin asetelma poikkeaa tavallisesta illanvietosta myös siten, että piirissä ollaan tarkoituksellisesti syvemmissä vesissä, eritoten tarkoituksena jakaa.

Miesten piiriin osallistuminen voi olla teko oman hyvinvoinnin eteen – tietoinen valinta ottaa itselleen aikaa ja pysähtyä itsensä äärelle. Piirissä tulee hyväksytyksi omana itsenään. Saa antaa ja vastaanottaa tukea elämän erilaisiin kuvioihin. Omien taakkojen jakaminen vapauttaa voimavaroja – puhuminen auttaa. Vertaistuen ilmapiiri johtaa usein myös muilta oppimiseen ja uusiin oivalluksiin. Lisäksi piiri kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Miesten on perinteisesti edellytetty pärjäävän yksin. Miesten piiri on paikka, johon tulla jakamaan omia fiiliksiä ja solmuja. Piirissä ei kuitenkaan ratkota muiden ongelmia, neuvota tai terapioida. Piirin apu siis tulee siitä, että saa sanoittaa ja purkaa omia tunteitaan, saada tukea vaikeisiin asioihin, ja kuulla muiden tarinoita, mikä voi avata myös omia solmuja. Piirillä on siis terapeuttisia vaikutuksia, mutta suoranaista terapiaa se ei ole.

Jäikö jokin vielä mietityttämään?

Ota yhteyttä: info@kasvavamies.fi